Místo a role procesu získávání poznatků a využívání zkušeností v Armádě České republiky (2)

Abstract:

Stav procesu „získávání poznatků a využívání zkušeností" (dále ZPVZ) v Armádě České republiky (dále AČR) není zdaleka ideální z několika důvodů. Není to jen jeho nedocenění ze strany vrcholového managementu, ale i nízká úroveň povědomí o procesu, institucích, možnostech a významu ZPVZ u velitelského sboru AČR na všech stupních. Cílem článku je objasnění procesu ZPVZ jako nástroje pro podporu organizace. V úvodní části příspěvku autoři charakterizují proces ZPVZ a seznamují čtenáře s používanou terminologií. Druhá část se zabývá výstavbou a zaváděním procesu v AČR, kde je také mj. charakterizována struktura a nástroje procesu. Další část je věnována vymezení procesu ZPVZ v normativních dokumentech, doktrínách a vojenských publikacích. V závěrečné části článku je zpracovaný návrh doporučení pro další rozvoj procesu ZPVZ.

Maj. František Grmela, born 1968. He is graduated from the Military Technical College in Liptovský Mikuláš, Slovakia. After a two-year practice at the rocket troops he worked in the Department of Vehicle Technology of the Military College of the Grand Forces in Vyškov as a teacher, by 2008. Since 2009 to the present he is a member of the Doctrines Department in the Training Centre in Vyškov. In 1998 he participated in SFOR mission in Bosnia and Herzegovina, in 2006 as an observer of the UN mission UNMIL in Liberia, in 2008, as a commander of the Czech contingent of MNF-I (Multinational Forces-Iraq) and in 2010, as the UN military observer in the UNMIK in Kosovo.

Country: Czech Republic

09/02/2015

Leave a comment