Optimalizace procesu získávání poznatků a využívání zkušeností a význam přípravy personálu v této oblasti (2)

Abstract:

Autoři v článku představují výsledky výzkumu procesu získávání poznatků a využívání zkušeností v rezortu Ministerstva obrany České republiky. Hlavním cílem článku je seznámit čtenáře s návrhem optimalizace tohoto procesu. V příspěvku je podrobně popsán proces, přičemž tento popis je následně využit pro identifikaci nedostatků procesu s využitím procesní analýzy z hlediska věcné a logické správnosti procesu. V navazující části jsou prezentovány výsledky provedené komparativní analýzy s vybranými znalostními procesy jiných organizací. Výsledek komparativní analýzy umožnil autorům zpracovat inovativním způsobem vhodná doporučení pro optimalizaci stávajícího stavu celého procesu. Na základě analýzy vzdělávacích programů článek přináší soubor doporučení pro zahrnutí tématiky procesu Získávání poznatků a využívání zkušeností do výstupů učení, především z pohledu vzdělávání dle kompetencí.

Richard Saibert, PhD., born 1969. He graduated from the Military University in Vyškov (1991). In the Czech Armed Forces he held various command and staff positions. Within Ministry of Defence he also dealt with issues related to the defence policy of the Czech Republic. He has also experience from foreign workplaces as well as from the civilian sector, especially in the area of the project management and public procurement. He is currently working as a researcher at the Centre for Security and Military Strategic Studies, University of Defence. He publishes articles related to the military personnel development, Lessons Learned in the Czech Armed Forces and doctrine development.

 

Country: Czech Republic

29/02/2024

Leave a comment