Perfecting the Instrument: Learning Operations at the Beginning of Campaigns

Abstract:

Uncertainty is a constant in war. Militaries regularly go into conflicts with operational concepts that are not relevant in the face of the enemy and his plans. The authors propose a way to reduce uncertainty and rapidly check, then adapt, the operational concept — designed learning operations at the beginning of campaigns. These relatively small operations will create friction with the enemy, giving learning teams crucial information to assess their operational concepts. Learning operations offer conventional militaries a way to maximize their advantages over sub-state enemies, by concentrating learning at the outset of the fight and adapting first.

1 comment

 • Comment Link Thursday, 20 September 2018 18:33 posted by Karel Kozák

  Str. 75 Poznatky získané na počátku operace, jako vhodný nástroj přípravy
  Lazar Berman, Yaniv Friedman


  Hodně teoretický rozvláčný, článek uvedený v anglickém jazyce. Většinou jde o srozumitelnou angličtinu, která se dobře čte i chápe. Některé části jsou však méně srozumitelné.

  Název článku je vytvořen překladem z angličtiny, je však velmi volný. Podle mého názoru nevystihuje podstatu řešeného problému.

  Abstrakt zřejmě neprošel kontrolou. Zbytečná čárka v 1. ř, ve 3.ř. 2x překlep, 7. ř dtto.
  Považuji za dobré, když se čeština obohacuje o nová slova. Nemělo by to ale být za každou cenu a vycházet z doslovných překladů:
  . vzdělávací operace=slovo studium vyjadřuje totéž. České slovo operace znamená v češtině operaci, ale i činnost. Je zřejmé, že autoři článku se drží angličtiny.
  . začátek války, ve vojenštině se nepoužíval počátek.

  Článek je zaměřen na situaci před zahájením kampaně (to nemusí být hned bojová činnost). Základem je dobrá znalost nepřítele, která pomůže vyvarovat se účinkům průvodních jevů války. Rozebírá se nejistota, překvapení, znalosti, chápání situace, koncepce, hlavně na příkladu izraelské armády apod. Hodnotu článku vidím v podpoře studia cizích armád (dřívější terminologie).

  Report

Leave a comment