American Military Doctrines of New Generation

Abstract:

The article is based on the neorealist theory and is aimed to the analysis of the military doctrines of the USA published between 2012 – 2018. It evaluates them as the consequence of important changes after the end of the Cold War, namely the process of the enlargement of NATO. The article explains the US doctrines as a manifestation of a reinforced military self – esteem of the USA and warns that these doctrines should lead to an increase of the military tension at the Eastern frontier of the enlarged NATO. 

Prof. Jan Eichler, born  1952. He graduated from the Military Political Academy in Bratislava. In the past he was also the deputy head of the department at the Institute for Strategic Studies of the Ministry of Defense (1991-1993), worked in the General Staff of the Czechoslovak Army (1990-1991) and at the Ministry of Defense of the Czechoslovak Socialist Republic (1982-1990). In 1985, he defended his dissertation (PhD), in 2004 defended his habilitation thesis (doc.), in 2014 he finished the process of inauguration, nevertheless, he has been officially nominated as professor of International politic relations in 2021. Since 1994, he works as a senior researcher at the Centre for European Politics In addition, he teaches at the Faculty of International Relations of the University of Economics in Prague. His professional interests include transatlantic relations, strategic culture, international security, wars in today's world, terrorism, and security policy of France. He is a member of the doctoral study board of the FSV UK, MUP Praha, and FBMI ČVUT. He is author of 3 monographs in English, of 6 monographs in Czech and of a lot articles in the reviews in Czech Republic as well as abroad (France, USA, UK, Germany).   

Country: Czech Republic

22/11/2022

2 comments

 • Comment Link Monday, 06 April 2020 18:54 posted by Karel Kozák

  Válčení a jeho podoby

  Spišák Ján, Gireth Jan, Fiebich Marek
  Obsáhlý článek v českém jazyce pojednává o problematice válek. Zahrnuje výňatky z prací vojenských teoretiků. Článek je napsán obdobnou formou jako kniha A. a H.Tofflerových „Válka a antiválka“. Názory jsou podrobně rozpracovány, podloženy faktickými údaji.
  Některé připomínky a názorové rozdíly:
  Zpracováno novou formou, aby bylo možné lépe se orientovat v textu.
  Úvod Počátek úvodní etapy válčení je často spojován s podmínkami, kdy začíná válčit „stát“, jako suverénní aktér státní svrchovanosti, vniklý po vestfálské mírové smlouvě v roce 1648.
  vestfálského míru vzniká vzájemně provázána trojice;
  údery z dálky řízených bezpilotních prostředků – dálkově řízené
  K1 čl. 1.1 Co to jsou střelci?
  K2 ZÁKLADNÍ FORMY VÁLČENÍ
  různé přístupy k jeho naplnění., přístupy nebo způsoby činnosti.
  K2 odst. 1, odst. 2.5 NE neprohra, darebácký stát.NE ústřední cíl.
  K3 Čl. 3.1 se dotýká přípravy bojiště. Sice doslovný překlad, ale jak připravovat bojiště na straně nepřítele? K3.1 nový přístup k válčení-nové způsoby válčení?
  Jak je řešeno nebo by mělo být řešeno používání zbraní ve všech druzích válek a činností zde uvedených. Stejně tak se to týká ochrany životního prostředí.
  Možnosti použití letálních i neletálních prostředků-místo a cíle např. pro TASERY.
  K4 Ne terče úderů, ne spojenecký velitel.
  Tabulky: Zarovnání na střed zvýší estetičnost tabulek.
  Seznámení s článkem lze doporučit co nejširšímu okruhu čtenářů.

  Karel Kozák

  Report
 • Comment Link Friday, 03 April 2020 16:49 posted by Karel Kozák

  Str. 3 Americké vojenské doktríny nové generace
  Eichler Jan
  Autor řeší náročnou problematiku,.předkládané údaje svědčí o dobré znalosti problému. Článek v českém jazyce je formulován v logické návaznosti, poskytuje dostatečný přehled o geopolitické a vojenské situaci v Evropě, dobře se čte. Pozornost je věnována prohlášení USA, že je celosvětovou mocností a osobuje si právo použít vojenskou sílu podle vlastních představ. Rovněž je dán pžehled o situaci vojsk Ruské federace, zejména v oblasti Kaliningradu.
  Terminologie
  Bylo by vhodné používat českou vojenskou termnologii, nejen vymýšlet nová slova. Většina pojmů vychází z doslovných překladů, které spíše vedou ke zmatení řešené problematiky.
  Úvod, 2.ř slovo kterých
  Alianci uvádět velkým písmenem (Aliance)
  1. odst. 3 ř. Zdola nebývale.
  3. Odrážka, chybí slovo.
  K 5
  Ne průlomové operace=jde o český průlom, ne podpůrné síly-lze použít druhé sledy, ne linie-čáry bojové činnosti. Druhy BČ: čelní úder, obchvat, obejití.. Slovo significant nemusí být pouze významný?
  K 6
  2. odst 3. ř.zdola …, která se zaměřovat...posl. řádek chybí slovo…ne spojenecký velitel.
  Interagované síly?
  Svoboda působení-svoboda nechť se týká kulturní a společenské sféry, pro ostatní by to mohlo být neomezené působení. Článek by mohl být využit jako podklad ke studiu doktrín.
  Za vhodný považuji název článku, kde se používá slovo “vojenské”. To je významově přesnější než “obranné”.

  Report

Leave a comment