Analýza soupeřících hypotéz: praktické použití

Abstract:

V roce 2007 a v roce 2010 byly ve Vojenských rozhledech uveřejněny články, ve kterých se autoři zabývali otázkou analytického myšlení a analytických metod v oblasti vojenského zpravodajství. Jejich autoři zmínili mimo jiné i metodu ¨. Využití této metody není jen ve zpravodajství, ale dá se použít při řešení celé řady dalších vojenských rozhodovacích problémů. Tento článek ve své první části popisuje filozofii a logiku metody analýzy soupeřících hypotéz a některé teoretické úvahy autorů a kritiků této metody. Druhá část uvádí příklad použití metody a možné použití při argumentační podpoře řešení jiných rozhodovacích problémů v rámci procesů obranného plánování. Metoda není složitá, ale v praxi se nesnadno zavádí. Článek vysvětluje jak vlastní teorii a modifikace metody, tak ukazuje na možné obtíže, s nimiž se můžeme při jejím zavádění setkat.

Ing. Pavel Zůna, MSS., Ph.D., Col. (Ret.), born in 1962, Military College of the Ground Forces at Vyškov; graduate of the European Training Course in Security Policy (ETC), Geneva Centre for Security Policy (GCSP); the Strategic Leadership Course, U.S. Army War College. Among others he worked as a deputy defence attaché in Belgium, defence attaché in Great Britain, with the accreditation for Ireland, director of Military Diplomacy Division, Military Intelligence; Deputy Director of Military Intelligence. From 2005 till 2010 he worked at the Doctrine Institute, Training Command-Military Academy (IDo VeV-VA), Vyškov. Since March 1, 2010, head of the Department of Lifelong Learning, Defence University. As the head of this department he is in charge of further careers and vocational education of officers of the Army of the Czech Republic. His Ph.D. degree was obtained at the Defence University, in a doctoral programme Military Economics and Management.

Country: Czech Republic

23/07/2013

Leave a comment