Horák Roman

Doc. Ing. Roman Horák, CSc. (pplk. v zál.), nar. 1957, VVŠ TTZ Žilina, obor finance armády, postgraduální studium na VA Brno, vědecká aspirantura tamtéž byla ukončena v roce 1993. Vykonával funkce ve finanční službě u útvaru a svazku. Od r. 1993 působí jako vysokoškolský pedagog. V současné době pracuje na katedře ekonomie, Fakulta ekonomiky a managementu, Univerzita obrany v Brně. Mimo výuky v rámci akreditovaného vzdělávání vyučuje v kariérových i odborných kurzech rezortu obrany i civilním sektoru. Je členem pracovní komise pro finanční standardizaci v rámci NATO (MC JSB FWG). Specializuje se na finanční řízení ve veřejném sektoru a v rezortu obrany. Je řešitelem a spoluřešitelem několika vědeckých projektů zaměřených do problematiky řízení ve veřejném sektoru. Publikuje v odborných časopisech, na konferencích, vydal či byl spoluautorem řady vědeckých publikací.

21/11/2013