Mrenka Jiří

Jiří Mrenka, nar. 1982,absolvoval obor výpočetní technika na Vojenské střední odborné škole v Brně. Od roku 2001 pracoval na Vojenské akademii v Brně, později na Univerzitě obrany v oblasti podpory a údržby KIS. V roce 2003 působil jako administrátor KIS v  kontingentu AČR v Iráku. Od roku 2004 se podílí na podpoře využití ICT, zejména videokonferenčních technologií, ve výuce jazyků v projektech Partnership for Learning Program a Learning Languages through Conferencing. Od dubna 2010 pracuje mimo resort obrany.

24/01/2011