Skála Milan

Ing. Milan Skála (pplk. v zál.), nar. 1953, po vystudování VA Brno, obor vojenská meteorologická služba, v roce 1979, vykonával v letech 1979-1980 funkci meteorologa-synoptika u 4. stíhacího leteckého pluku v Pardubicích, 1980-1981 funkci meteorologa-synoptika na velitelství 1. letecké stíhací divize v Bechyni. 1981-1991 vykonával funkci náčelníka meteorologické služby 34. stíhací bombardovací divize v Čáslavi, v r. 1991 byl na vlastní žádost přemístěn na Hlavní povětrnostní ústředí Praha, kde až do roku 2003 vykonával funkce synoptika, náčelníka směny a náčelníka oddělení. Po odchodu do zálohy od roku 2004 vykonával funkce analytik, meteorolog a projektant skupiny rozvoje a výcviku odboru hydrometeorologických informací VGHMÚř Dobruška. Posledně uvedenou funkci vykonává doposud.

24/05/2010