Vařejka Eduard

Ing. Eduard Vařejka (pplk. v zál.), nar. 1948, VA AZ, obor geodeticko-kartografický (1970), do r. 1978 vykonával základní, střední funkce až po funkci zástupce velitele pro odbornou činnost 1. armádního topografického odřadu, v r. 1979 nastoupil do Vojenského zeměpisného ústavu v Praze jako náčelník oddělení projektování a analýz. 1979-1991 se podílel na zavádění automatizované tvorby map, naposledy jako hlavní inženýr-zástupce náčelníka ústavu pro výrobu a technicko-ekonomické věci. Od r. 1992 pracoval ve Výzkumném středisku 090 topografické služby AČR v Praze jako náčelník oddělení vědecko-technických a ekonomických informací, od r. 1995 jako náčelník Analyticko-informačního střediska topografické služby AČR v Praze. 2000-2003 hlavní inženýr Vojenského zeměpisného ústavu v Praze. Od 31. 12. 2009 v důchodu. Publikoval ve sbornících k problematice automatizované tvorby map a ve Vojenském topografickém obzoru.

24/05/2010

Articles: