Pelikán Milan

Ing. Milan Pelikán (pplk. v. z.), nar. 1951, je absolventem VVŠ PV ve Vyškově. V roce 1979 absolvoval VA v Brně obor velitelsko-štábní vševojskový. V letech 1973 až 1984 působil ve velitelských funkcích. Od roku 1986 do 1993 působil jako systémový inženýr, programátor a vedoucí v podnikovém ASŘ (automatizovaném systému řízení). Nyní pracuje jako odborný asistent na katedře vojenského managementu a taktiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany Brno.

21/05/2007

Articles: