Horký Radek

Mgr. Radek Horký, nar. 1962, absolvent Filozofické fakulty UK v Praze, katedra teorie kultury (kulturologie). V současnosti postgraduální studium tamtéž. Dlouhodobě se zaměřuje na problematiku kultury a migrace. V letech 2002-2003 působil jako vojenský pozorovatel v misi OSN MONUC v Demokratické republice Kongo. Během své vojenské kariéry pracoval převážně jako styčný důstojník pro vojenské a letecké přidělence akreditované v České republice. Od roku 2004 je ředitelem protokolu Kanceláře ministryně obrany.

20/07/2007

Articles: