Feryna Jan

Mgr. Jan Feryna, narozen 1996. V roce 2019 absolvoval obor Politologie a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V roce 2021 absolvoval navazující magisterský obor Bezpečnostní studia tamtéž. Od října 2021 působí jako doktorand nejdříve na Katedře zpravodajského zabezpečení Fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany v Brně a posléze na Ústavu zpravodajských studií tamtéž. V disertačním výzkumu se zaměřuje na Čínskou lidovou republiku a zpravodajské prognózování vývoje v oblasti západního Pacifiku.

ORCID: 0000-0001-7756-0258

22/11/2023