Černohorský Tomáš

Mjr. PhDr. Tomáš Černohorský, nar. 1970, absolvent Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (FTVS UK) v roce 1997, rigorózní zkouška 2001 tamtéž. Od 1997 odborný asistent na katedře tělesné výchovy a sportu Vojenské akademie (KTVS VA) v Brně. Nyní vedoucí skupiny výuky na katedře tělesné výchovy Univerzity obrany (KTV UO) v Brně. Zabývá se otázkami zkvalitňování učebních programů tělesné výchovy na Univerzitě obrany. V současné době zpracovává dizertační práci na téma Optimalizace systému TV v AČR.

20/07/2007

Articles: