Security Dimension of Israeli Maritime Borders

Abstract:

Příspěvek se zabývá vybranými bezpečnostními aspekty námořních hraničních linií Státu Izrael. V krátkosti vymezuje současnou organizaci izraelského válečného námořnictva a jeho vybavení pro zabezpečování izraelské svrchovanosti proti hrozbám přicházejícím z moře, včetně zadržovacích operací vedoucích k zabránění šíření zbraní do rukou protiizraelských teroristických organizací. V souvislosti s izraelskou námořní blokádou pásma Gazy je komentována legitimita takového kroku a mezinárodněpolitické konsekvence jejího vynucování. Ekonomické souvislosti přetrvávajících problémů stran izraelské námořní hranice jsou evidentní na příkladu sporu o právo k využití podmořských nalezišť plynu.

Colonel Assoc. Prof. Libor Kutěj, Ph.D., born in 1967. He graduated in Mining Engineering at the Technical University Ostrava and in International Relations at the Metropolitan University Prague. He completed his doctoral studies at the University Defence in Brno and in 2021 defended his habilitation thesis and was appointed Associate Professor in the field of Forces and Population Protection. In the years 1996 – 2019, he has worked in Military Intelligence Service. He is the director of the Institute of Intelligence Studies of the University of Defence and his academic work is focuses on intelligence disciplines and security situation in East and Southeast Asia.

ORCID: 0000-0003-0810-5547

Country: Czech Republic

20/02/2024

Leave a comment