Ekonomické zhodnocení možného zrušení Vojenské střední školy MO v Moravské Třebové (2)

Abstract:

V posledních letech se rezort obrany potýká se stále nižším rozpočtem, což může mít za následek kromě snižování platů vojáků i snižování jejich stavu včetně rušení celých vojenských útvarů. Jeden z úsporných návrhů počítá i s uzavřením poslední vojenské střední školy (VSŠ) v České republice. Autorky na základě zhodnocení výdajů, respektive nákladů a užitků, které jsou uvedeny v několika tabulkách, hodnotí zrušení VSŠ i přes krátkodobou úsporu z dlouhodobého hlediska spíše jako neefektivní.

Lt. Bc. Petra Chovancová, born in 1990. She is an graduate of the University of Defense, Faculty of Economics and management. Currently she is working as a junior officer in the financial support of personnel section, in Stará Boleslav. She continues to study in the field of the quality control at the University of Defense in Brno.

Country: Czech Republic

 24/01/2013

Leave a comment