Operation Serval 2013: French Forces in Mali

Abstract:

Operation Serval (French: Opération Serval) is an ongoing French military operation in the Republic of Mali, West Africa. The aim of the operation is to oust Islamic militants in the north of Mali, who had begun a push into the centre of Mali. Operation Serval follows the Security Council Resolution 2085 of 20 December 2012. The operation is named after the medium-sized African wildcat species Serval. The author analyzes historic and geopolitical context, including activities of AQMI terrorists. The Serval Operation is of dissymmetric character. At the rear of advancing French troops some groups of rebels and terrorist stayed to make acts of sabotage. According to the author it is necessary to prevent from long-term involving into the conflict, among others, as French territory or territories of other countries might become a target of terrorist attacks.

Prof. Jan Eichler, born  1952. He graduated from the Military Political Academy in Bratislava. In the past he was also the deputy head of the department at the Institute for Strategic Studies of the Ministry of Defense (1991-1993), worked in the General Staff of the Czechoslovak Army (1990-1991) and at the Ministry of Defense of the Czechoslovak Socialist Republic (1982-1990). In 1985, he defended his dissertation (PhD), in 2004 defended his habilitation thesis (doc.), in 2014 he finished the process of inauguration, nevertheless, he has been officially nominated as professor of International politic relations in 2021. Since 1994, he works as a senior researcher at the Centre for European Politics In addition, he teaches at the Faculty of International Relations of the University of Economics in Prague. His professional interests include transatlantic relations, strategic culture, international security, wars in today's world, terrorism, and security policy of France. He is a member of the doctoral study board of the FSV UK, MUP Praha, and FBMI ČVUT. He is author of 3 monographs in English, of 6 monographs in Czech and of a lot articles in the reviews in Czech Republic as well as abroad (France, USA, UK, Germany).   

Country: Czech Republic

22/11/2022

1 comment

 • Comment Link Friday, 08 February 2019 17:29 posted by Karel Kozák

  Ozbrojené konflikty
  Operace SERVAL
  Autor: Jan Eichler

  0bsáhlý článek, který se zabývá zasazením vyčleněných sil americké a francouzské armády k poskytnutí pomoci Republice Mali při obraně před útoky islámských teroristů a extrémistů. Článek je přehledně uspořádán. Objektivně hodnotí politickou, historickou a geografickou situaci, nevyhýbá se kritice postupu společných sil Francie a USA. Hlavní přínos vidím v otevřeném postoji vůči snahám o vytvoření základny terorismu, což představuje bezpečnostní hrozbu, zejména pro Evropu.
  Je patrné, že nedostatečné vyhodnocení situace a nedbalý postoj k předpokládanému vývoji po pádu režimu v Libyi byly mimo jiné příčinami současného stavu. Disymetrická operace, zasazení moderní techniky a letectva nebylo tak účinné, jak by bylo potřebné.
  Kladem je zpracování článku bez mechanických chyb. Novým prvkem je použití nových slov, jako sahelizace, somalizace. To ukazuje, že každý objekt nebo prostor islamistů lze pojmenovat, protože má vlastní podmínky.

  Report

Leave a comment