Civil-Military Reflections: Does the Army Need Its Own Value Code?

Abstract:

Relations between a military and a civilian society belong to the core issue of civil-military studies. This article reflects main ideas and concepts used in theoretical and analytical literature, including seminar works by Samuel Huntington and Morris Janowitz. A military culture, military ethics and influence of new technologies, full-volunteer army and new missions on military culture are discussed. An abstract term "military" can change very significantly in accordance with actual military culture, perceptible to the fact how civilian society accepts military values. Therefore, not only size and equipment determine how particular armed forces look like. The author introduces the term Constabulary Force reflecting the idea that primary purpose of forces today are low-intensity conflicts and operations other than war.

Mgr. Tomáš Kučera, nar. 1985, vystudoval obory bezpečnostní studia a mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze a v současnosti pokračuje v doktorském studiu na Aberystwyth University. V minulosti absolvoval stáže v Ústavu mezinárodních vztahů a v Informačním centru o NATO a je členem studentského týmu Střediska bezpečnostní politiky Centra pro ekonomické a sociální strategie Fakulty sociálních věd UK. Blíže se zabývá válečnými studii, konfliktními studii, evropskou bezpečností a civilně-vojenskými vztahy.

25/01/2010

Leave a comment