Printed 100 years ago

Abstract:

Dear readers, We would like to present to you the contributions from the “Prameny k dějinám našeho vojska” (Sources of History of Our Army) column, published in our journal in No. 3/1920. In this column, the journal’s editorial staff regularly concentrated their contributions for prospective research. This and other historical papers can be viewed, read or downloaded from the website of our journal www.vojenskerozhledy.cz in the Archive menu.

1 comment

 • Comment Link Friday, 04 December 2020 11:22 posted by Karel KOZAK

  KOMENTÁŘ 3/2020
  Str. 55 Dělostřelectvo v časopise Vojenské rozhledy.
  Ladislav Potužák, Jan Ivan

  Autoři článku hodnotí na 10 stránkách vznik a vývoj československého dělostřelectva od roku 1920 do současné doby. Článek je rozdělen na 3 části (1920-1944, 1951-1991, 1992)..Na zvolených příspěvcích ukazují dělostřeleckou teorii a praxi, jména autorů, postavení československého dělostřelectva při porovnání se zahraničními armádami. Článek je vhodný jako zdroj informací o vývoji v armádě..Vhodné je zařazení dělostřeleckých termínů minulých a současných. Mimořádně je uvedena zvláštní věta:
  …Za povšimnutí stojí, že v celém období 1920-1944, kdy byly k dispozici pouze těžké jednoduché psací stroje, se až na zcela ojedinělé výjimky nevyskytují v textech nedostatky v diakritice, překlepy natož pravopisné chyby.
  Dílčí problémy v terminologii
  Str. 56 dělostřelecký velitel není vhodný –komu velí, jaké jednotce.
  Str. 56 2. Řádek zdola .
  Str. 57 informace jsou spíše důležité?
  Str. 58 část je nesrozumitelná (3. odstavec).
  Str. 62 nocionální?
  Domnívám se, že by mohlo být dobré tuto část doplnit následovně:
  V roce 1926 byla dána do provozu dělostřelecká střelnice. V roce 1929 byla zahájena výstavba dělostřeleckých kasáren a Jince byly jmenovány posádkovým městem.
  V tomto období se intensivně využívalo vojenských balonů vytvořenými balonovými jednotkami. V Příbrami je chráněná technická památka-balonový hangár, jako druhý na světě.
  .

  Report

Leave a comment