Immigration in France and its security consequences

Abstract:

The article is about the immigration in France and its consequences on the security field. It starts by the historical context and pays a big attention to the development during last two decades.  It analyses the process of the islamisation on the cultural, social, security, and political levels. It continues by the French debate which reflects the clash of two contrasting approaches: political correctness vs. critical attitudes. The French experts dispute about two key subjects: the numbers of the immigrants and, namely, the correlations between the immigration and the growing numbers and brutality of the terrorist attacks (the so – called amalgam). The last part analyses the place and the role the immigrants in the French armed forces. This text offers an original periodisation of the phenomena of the immigration in France since the first post WW II years until today. It examines not only its quantitative aspects, but also its qualitative changes.

Prof. Jan Eichler, born  1952. He graduated from the Military Political Academy in Bratislava. In the past he was also the deputy head of the department at the Institute for Strategic Studies of the Ministry of Defense (1991-1993), worked in the General Staff of the Czechoslovak Army (1990-1991) and at the Ministry of Defense of the Czechoslovak Socialist Republic (1982-1990). In 1985, he defended his dissertation (PhD), in 2004 defended his habilitation thesis (doc.), in 2014 he finished the process of inauguration, nevertheless, he has been officially nominated as professor of International politic relations in 2021. Since 1994, he works as a senior researcher at the Centre for European Politics In addition, he teaches at the Faculty of International Relations of the University of Economics in Prague. His professional interests include transatlantic relations, strategic culture, international security, wars in today's world, terrorism, and security policy of France. He is a member of the doctoral study board of the FSV UK, MUP Praha, and FBMI ČVUT. He is author of 3 monographs in English, of 6 monographs in Czech and of a lot articles in the reviews in Czech Republic as well as abroad (France, USA, UK, Germany).   

Country: Czech Republic

22/11/2022

1 comment

 • Comment Link Saturday, 02 January 2021 11:23 posted by Karel KOZAK

  4/2020
  .str. 3 Přistěhovalectví ve Francii a jeho bezpečnostní dopady
  Eichler Jan
  Obsáhlý článek v českém jazyce, v němž se autor na 20 stránkách zabývá přistěhovalectvím a to jak celosvětovým fenoménem, tak situací ve Francii. Text je doplněn přehlednými tabulkami. Pozornost je věnována historii, obsah je logicky uspořádán do současné doby. Podrobně jsou rozebrány oblasti sociální, kulturní, politické. .Zvláštní místo má armáda, umožňující imigrantům vstup do armády. Autor se po odborné stránce věnuje islámu a islamisaci, což se projevuje na kvalitním rozboru problematiky Jedním z jejich projevů je džihádistická doktrína GIRC. Překvapivě kritický je závěr článku poskytující využitelné informace širokému okruhu zájemců. Zde také odpovídá na otázky příčin a uvádí možná řešení.
  Pro terminologii by bylo vhodné provést kontrolu, Některé dílčí poznatky::
  Str. 3 klíčová slova, považuji za dobrý překlad armed forces jako armáda,
  Str. 4 procenta (98 %),
  .Str. 5 2x slůvko dnes,
  Str. 6 starosta (zdroj 18),
  Str. 7 bezpečnostní

  V časopise VR/Mimořádné číslo je na str. 61 uvedeno:
  :…Za povšimnutí stojí, že v celém období 1920-1944,. kdy byly k dispozici pouze těžké jednoduché psací stroje se, až na zcela ojedinělé výjimky, nevyskytují v textech nedostatky v diakritice, překlepy, natož pravopisné chyby….

  Report

Leave a comment