Approaches to Modernizing the Land Forces of Selected Countries

Abstract:

The modernization of armaments and military technology is one of the ways to increase the combat potential of the Armed Forces and has implications at all levels of the Armed Forces. Its main purpose is to replace obsolete technology with new ones to prepare the Armed Forces to meet the new challenges of the future security environment. New technologies play a key role in this regard. Not only the Armed Forces of the Czech Republic, but also other NATO and EU member states have planned significant modernization projects for conventional military conflict but also unconventional, asymmetric and hybrid conflicts. The authors examine approaches to the modernization of the Land Forces of selected countries. Finally, the armament strategy of selected countries is compared with the armament strategy of the Czech Republic's Land Forces.

1 comment

 • Comment Link Monday, 25 April 2022 16:33 posted by Karel Kozák

  Str. 3 Přístupy k modernizaci pozemních sil vybraných zemí NATO a EU
  Vladimír Vyklický Ivo Pikner Josef Procházka

  Článek v českém jazyce se na 16 stránkách zabývá modernizací pozemních sil vybraných evropských států, je doplněn tabulkou a grafem. Text je přehledně uspořádán poskytuje hodnotné informace o dané problematice. Lze jej využít pro široký okruh uživatelů. Kladem je zařazení „Pyramidy odporu“ s objasněním, rozbor způsobů vedení bojové činnosti. Terminologie:
  Str. 3 7. řádek Překlep.
  Str. 6 5. řádek Vojenské síly nebo ozbrojené síly? 14. řádek Slovo míšení nahradit?
  Str. 13 4. řádek …maďarský vojenský průmysl…?
  Str. 14 Poslední věta.
  Str. 15 V textu zdroj 48.
  Název článku by mohl obsahovat slovo způsoby modernizace. Dílčí náměty nesnižují hodnotu článku. Chybí kontrola zpracovaného textu.

  Report

Leave a comment