Proč Afghánistán? Profesionalita, peníze, nebo ideály? (2)

Abstract:

Motivace a profesní hodnotová orientace vojáků v tzv. other people's wars je jednou z nejdůležitějších informací nutných pro efektivní velení a řízení. Jedním z témat rozsáhlého výzkumu mezi vojáky AČR nasazenými v ISAF PRT v afghánské provincii Lógar v letech 2010-2011 byla proto motivace k odjezdu do mise, jejich profesní očekávání a hodnocení vnitřního i vnějšího prostředí mise. Cílem textu je na základě dat z empirického výzkumu uskutečněného mezi členy PRT (provinčního rekonstrukčního týmu) představit čtenáři alespoň základní kontury obrazu hodnotového světa dnešního příslušníka AČR, jeho profesních očekávání a motivů. Výsledky jsou interpretovány v kontextu Moskosovy teorie o rozporu mezi institucionálním a zaměstnaneckým charakterem ozbrojených sil v současnosti a adaptovány na reálnou společensko-politickou situaci.

Col. Kateřina Bernardová, born in 1960. She is graduate of Psychology from the Faculty of Social Sciences, Charles University. Since 1998 she is a professional soldier; previously she was an army psychologist, recently she leads the Department of Expert Services in MoD, in the field of HR. Professionaly, she focuses on psycho-social aspects of contentment in work of the military and civil personnel in the department of defence, she also deals with socio diagnostic method of socio-mapping as an interventional and diagnostical technique used to small social groups development.

Country: Czech Republic

26/11/2014

Leave a comment