Application Equipment as an Alternative to the Field Artillery Automated Fire Control System of the Czech Republic Army

Abstract:

The paper deals with the Czech artillery application equipment for enabling more efficient execution of classical ways of some measures in case of malfunction of the field artillery automated fire control system. The first part of the paper includes an analysis of Czech artillery current software and the introduction of two developed software. This two developed software are under finishing works and they should partly eliminate the poor Czech artillery software equipment. On the basis of the synthesis of author’s experiences followed from the development of two new programs PVNPG-14 and ArtyCalc there are defined key principles in the paper, that should be applied in the future development of new software for the Czech artillery.

2 comments

 • Comment Link Thursday, 29 July 2021 13:43 posted by Pavel Šmerák

  Vůbec první program pro řízení paleb vznikl už v letech 1985 - 1986 na počítači ZX Spectrum. Program se nahrával z kazet, jako monitor sloužil přenosný televizor.

  Report
 • Comment Link Saturday, 03 February 2018 16:56 posted by karel Kozák

  PROGRAMOVÉ VYBAVENÍ DĚLOSTŘELECTVA AČR JAKO ALTERNATIVA K AUTOMATIZOVANÉMU SYSTÉMU ŘÍZENÍ PALBY  Str. 137 Autoři: Šilinger Karel, Potužák Ladislav, Šotnar Jiří, Blaha Martin

  Obsáhlý článek, logicky uspořádaný, předkládá informace o současném stavu využívání automatizace pro přípravu a provádění palebné podpory dělostřelectvem AČR. Vzhledem k řešené problematice je článek vhodný pro dělostřelecké odbornosti., pro laika bude obsah velmi náročný.
  Podrobněji jsou rozebrány zavedené prostředky programového vybavení a jejich možnosti. Důraz je položen na alternativní řešení v naléhavých případech. Je patrné, že chybějící automatizovaný systém řízení palby je důsledkem nepochopení místa a úlohy dělostřelectva v současné době. Kladem je, že příslušníci dělostřelectva intensivně pracují na vlastním řešení. Podrobně je rozpracován vývoj a využití projektů ASPRO, PVNG. Je poukázáno na složitost zapojení výpočetní techniky, provádění výpočtů. Pozornost je věnována tabulkám střelby i přenosu dat. Svoje místo má i cenová dostupnost. Podle mého názoru je potřebné připomínat si význam a úlohu dělostřelectva. Příklady nejsou jen z Iráku a Afghánistánu, ale i východní Ukrajiny.
  Z hlediska terminologie posoudit používání termínů jako dělostřelecký velitel (např. nepoužívá se mechanizovaný velitel, ani spojovací velitel atd.), vhodnější jsou znaky ASCII (ne ASCII znaky), co se slovem spustitelnost, dělostřelectvo se bude poptávat, distribuovatelnost? Tyto drobnosti nemají vliv na kvalitu článku.
  Pro posouzení předkládám myšlenku slovo software neskloňovat, používat všude základní tvar. Dále slovo významný raději ponechat pro oblast kulturní a společenskou. Není nutné vždy používat slovo přístup. Přesnější může být např. způsob řešení, metoda atd.

  Konkrétní připomínky str. 137 2/2017 Dělostřelectvo
  Str. 141
  …náhradních (klasických) způsobech. Program PVNPG-14M tak velitelům předkládá stejné
  hodnoty, které by měly vypočítat jejich počtáři…
  str. 142
  …upadají v zapomenutí, patří například různé způsoby protínání, vyrovnání polygonových
  a směrových pořadů anebo výpočty úhlů k přechodům mezi jednotlivými severy…
  Výhodou druhého projektu – vývoje aplikace ArtyCalc – je (oproti modernizaci PVNPG-
  14M) vlastní vývoj softwaru přímo příslušníky katedry. To významně zkracuje čas...
  Str. 147
  Dělostřelectvo ACŘ musí být schopné poskytovat

  Report

Leave a comment