Recenze – Jan Eichler: Válka a mír ve 20. století

Abstract:

Dvě knihy Jana Eichlera k dějinám války a míru ve dva­cátém století (Karolinum, 2013, 2014) jsou vynikajícím příspěvkem do české společenskovědné a vojenskohisto­rické literatury. Autor v nich poutavě líčí střídání válek a míru v uplynulém století. Nezastírá, že ozbrojené kon­flikty a války provázely lidstvo na jeho dosavadní pouti tak často a v tak velkém rozsahu, že nelze realisticky očekávat, že by do budoucna zmizely.

Asoc. prof . Marek Loužek, Ph.D., studied economics and philosophy at the Univerzity of Economics, Prague and political science at the Faculty of Social Sciences at the Charles University. He studied the Ph.D. programme in economic theory where he became asoc. professor in 2009. He lectures at Charles University and the University of Economics in Prague.

Country: Czech Republic

12/05/2015

Leave a comment