Issues of Resilience to Cyber-Enabled Psychological and Information Operations

Abstract:

This article discusses the transformation of the information environment, which allows an adversary to exploit cyber-enabled psychological and information operations. It presents the options currently available to an adversary to exploit the vulnerability of the information environment, chiefly the cognitive vulnerabilities of target groups. Thus, hostile interests are often pursued through manipulation, using disinformation, propaganda, algorithms and artificial intelligence. In the light of these developments, the article defines a society-centric approach, in which societal and human resilience are emphasised.

Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D., born 1984. She is an assistant professor at the Department of Political Science, Faculty of Social Studies, Masaryk University (FSS MU) and a researcher at the International Institute of Political Science, FSS MU. She focuses on research of extremism and radicalism in Europe, propaganda, and information warfare. She is a member of the expert networks the Radicalisation Awareness Network, the European Expert Network on Terrorism Issues, and the Czech RAN CZ expert network coordinated by the Ministry of the Interior of the Czech Republic.

Country: Czech Republic

10/11/2021

1 comment

  • Comment Link Wednesday, 18 May 2022 12:07 posted by Karel Kozák

    Str. 38 Problematika resilience vůči psychologickým a informačním operacím vedených v kybernetickém prostoru

    Petra Mlejnková

    Kratší článek v anglickém jazyce se na 11 stránkách zabývá operacemi v kyberprostoru, podrobně rozebírá psychologické a informační operace. porovnává české strategické dokumenty vzhledem k jejich použití. Jde o náročný teoretický článek, potřebná je dobrá znalost angličtiny. Rozšiřuje poznávání psychologických a informačních operací. Text je přehledně uspořádán, obsahuje některé méně známé pojmy.

    Report

Leave a comment