Ministry Officials of the Czech Republic and the Use of Social Scientific Knowledge

Abstract:

The paper deals with the ministerial officials of the Czech Republic. Using large-N survey on the Czech ministerial officials and in-depth interviews with them, we are exploring the role of social scientific knowledge, which use ministry officials. Based on results of the empirical research are drawn comparative conclusions concerning the ministry of defence and other ministries.

1 comment

 • Comment Link Friday, 20 July 2018 20:29 posted by Karel Kozák

  MINISTERŠTÍ ÚŘEDNÍCI ČR A VYUŽÍVÁNÍ SOCIÁLNĚ VĚDNÍCH POZNATKŮ
  Str. 109 Autoři: Ochrana František, Veselý Arnošt, Nekola Martin,
  Tollarová Blanka

  Podle mého názoru jde o seriózně napsaný článek. První část je více teoretická, doplněná tabulkami. Působí trochu nesrozumitelně, zejména pro běžného uživatele. Jsou uváděny některé myšlenky s využitím hovorového jazyka. Je to možná forma, snaha přiblížit se, ale já jsem pro kultivovaný jazykový projev i v češtině. Tato vlastnost se ztrácí, jakmile klesáme do nižších úrovní. Pro mne byly vstupy hovorového jazyka spíše rušivé. Za druhou část považuji text od str. 117.
  Tvůrčí skupina provádí rozbor zdrojů informací a jejich využívání. Obsahem je velmi kritické, ale také objektivní hodnocení, které vystihuje českou povahu v oblastech morálky, korupce, obsazování funkcí, zpracování tematických úkolů a odborných dokumentů, činnost v komisích atd. Výčet negativ by byl příliš dlouhý. Kladem je, že autoři upozorňují politické strany na jejich zapojení při řešení personálních otázek.
  To, co je v článku uvedeno, se týká i nižších stupňů. Proto by se měli všichni úředníci s obsahem seznámit. Hlavně se to týká vedoucích pracovníků na všech úrovních.
  Některé konkrétní problémky:
  . Název. Slovo ministerský má nádech hanlivosti? Vítám je.
  . str. 110 4. řádek (poskytují).
  .str. 111 je vhodné slovo personál?
  . str. 112 Tab. č. 1: Názvy sloupců zarovnat na střed (totéž Tab. č.2).
  Čl. 2.2 a 2.3 by mohly být skoro stejné. Informační zdroje nebo zdroje informací? Tab. č. 3: 2. řádek tabulky: Specifická strateg. data-2x překlep.
  Str. 114 Odst začíná: Data z výchozích šetření…která-které…
  Poslední řádek tabulky: Implementace zahraničních vědeckých poznatků (1. a 2. sloupec).
  Str. 115 Využití dat…písmeno?
  Str. 117 10. řádek: slovo využívají.
  Str. 120 Odstavec začíná… Významným zdrojem informací…
  Článek sice není rozsáhlý počtem stran, je ale hodnotný po stránce obsahové. Je ukázkou vhodného kritického postoje.

  Report

Leave a comment