Ženijní aspekty související s tvorbou doktríny „Použití pozemních sil v operacích“ (2)

Abstract:

Cílem článku je: charakterizovat některé aspekty spojené s tvorbou doktríny „Použití pozemních sil v operacích" z pohledu zpracovatelů za ženijní vojsko; uvést požadavky na rozsah a obsah textu doktríny vyplývající z dosažené úrovně poznání základních aliančních dokumentů zabývajících se ženijní problematikou, jako jsou např. MC 0560, AJP-3-12(A), ATP-52(B), včetně názvosloví; vyvolat diskuzi v rámci odborné veřejnosti AČR k otázkám, které v této souvislosti vystupují do popředí, jsou nejen pro ženijní vojsko aktuální a na které je nutné hledat odpovědi, dohodnout se na způsobu jejich řešení, obsahu, rozsahu a formě zapracování do textu doktríny.

Ing. Jan Mazal, CSc., Col. (Ret.), born in 1951, commanding and staff assignments in engineer troops and in the Armed Forces of the Czech Republic for more than 30 years. Since 2007 he has been working as a senior lecturer, Force Support Group, Department of Combat Support Management, Faculty of Economics and Management (FEM), University of Defence. In 1993 he successfully accomplished a CSc. (Ph.D.) thesis. He is a member of army working groups dealing with engineer problems, countering improvised explosive devices (C-IED), and network enabled capabilities (NEC). In his teaching practice he concentrates namely on engineer intelligence & reconnaissance, preparation of engineer specialists, engineer units, simulative and training technologies. In those fields he is an author and co-author of vocational lectures and publications.

Country: Czech Republic

12/07/2011

Leave a comment