Weapons of Mass Destruction and Chemical Corps in Light of Czech Military Periodicals of 1920-2020

Abstract:

Research into the historiography of the use of Weapons of Mass Destruction involves an excursion of the study of recent problems of Chemical Corps in the literature. Four basic periods were identified in the development of the theory of Chemical Corps and the concept of the use of Weapons of Mass Destruction. 1. The First World War and the foundation of Czechoslovakia as a period of changes in the principles of military leadership due to the existence of chemical weapons. 2. The period after the end of World War II, reflection on threats in the form of the development of Chemical Corps, the take-over of Soviet doctrine and military research objectives. 3. 1990s as a period characterized by an accent on the Gulf War, proliferation of Weapons of Mass Destruction and the introduction of new technical means of Chemical Corps. 4. Beginning of the 21st century and the threat of ultra-terrorism, the development of specialized capabilities of Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear Defence, birth of the 9th Chemical Protection Company of immediate response and literary dominance of international security issues, which outweigh force protection problems in operations. The researched articles illustrate the originality of scientific thinking and the social contribution of scientific literature to the defense sector.

MAJ Radim Zahradníček, Ph.D., 1985, University of Defence. Between years 2008-2014 he held command and staff positions at 312th CBRN Defence Battalion and 31st CBRN Defence Regiment. In the years 2009 and 2011 he was deployed to operation ISAF in Afghanistan and in 2013 to Jordan as a member of a Mobile Training Team. In 2014 he joined NBC Defence Institute of University of Defence and boarded position of lecturer, in 2019 he was assigned to the position of senior lecturer. His subject matter expertise is oriented into areas of use of CBRN units in operations and development of CBRN defence system.

 

17/02/2020

1 comment

  • Comment Link Thursday, 19 November 2020 20:34 posted by Pavel Otřísal

    Autor se zabývá analýzou publikovaných informací za dobu existence Vojenských rozhledů a to i v návaznosti na časopisy v dnešní době již neexistující. Článek je velmi čtivý a čtenáři, který v chemickém vojsku strávil část profesního života, poskytuje velmi cenné informace s možností vytvoření so vlastní reflexe na publikovaná témata. Nicméně tvrzení, že "Prakticky zcela se však vytrácí operačně‑taktická témata ve vztahu k OPZHN a chemickému zabezpečení tak, jak tomu dlouhodobě bylo v minulosti.", považuji ve vztahu ke druhé dekádě 21. století za poněkud nepřesné. Tato témata byla v tomto období poměrně rozsáhle publikována v časopisu Doktríny (celkem 11 témat), který byl vydáván Odborem doktrín Velitelství výcviku – Vojenskou akademií ve Vyškově. O jeho existenci (i zrušení) pojednal Vladimír Karaffa na straně 32 mimořádného čísla. Obecná určení a zacílení článků Vojenských rozhledů a časopisu Doktríny byla poněkud jiná, než tomu je v případě stále existujících Vojenských rozhledů v součastnosti. Vojenským rozhledům přeji mnoho úspěchů do dalšího období.

    Report

Leave a comment