The Experience of Counterinsurgency Operations Should not be Forgotten

Abstract:

On the introduction, the article focuses on clarifying the place and role of counterinsurgency in current military operations. It also deals with the principles of counterinsurgency and their doctrinal comparison within some advanced armies and the NATO. The aim is to highlight some findings related to principles that should be changed,added in doctrine and incorporated into the training of the ACR troops. The result of the analysis and comparison of individual principles with own experience of the author from the mission in Afghanistan are recommendations given for the troop training in the theatre. The implementation of the proposed measures in preparation of the Czech Army units may improve the effectivenessof counterinsurgency in military operations.

Roman Kopřiva (Col. Ret.), born in 1964. He graduated from the Military College School in Vyškov and the NATO Combined Joint Special Operations Task Force (CJSOTF) Course. He was a member of the Czech Armed Forces reconnaissance units, including acting as a chief of Special Forces Staff. He also worked at SHAPE, in Mons, Belgium. Later, he held the post of director of the Special Forces Directorate and commander contingent in Afghanistan. He ended his military career in 2014 as the Military Attaché in Slovakia. It focuses mainly on the issues of the alliance strategy, the battle against terrorism, and anti-insurgency operations.

Country: Czech Republic

12/12/2016

1 comment

 • Comment Link Sunday, 15 January 2017 21:13 posted by Karel Kozák

  NA ZKUŠENOSTI Z PROTIPOVSTALECKÝCH OPERACÍ
  BY SE NEMĚLO ZAPOMENOUT

  Velmi pěkně připravený článek s vysokou odbornou úrovní. Obsah je pečlivě rozpracován a přispívá k pochopení dané problematiky. Kladem je pozornost věnovaná pojmům, principům a požadavkům na COIN. Poskytuje přehled o COIN v armádách států NATO.
  Ještě připomínka k formální úpravě. Není přesněji vymezen pojem operace a boj (viz název článku a abstrakt). Na str. 91 jsou zdůrazněny politické faktory, nadřazenost politiky. Není uvedeno v abstraktu a v klíčových slovech? Na str. 89 není potřebné uvádět taktiku činností, stačí taktika.
  Při zpracování článku je potřebné věnovat pozornost kontrole textu. Několik poznámek, které neovlivňují kvalitu článku.
  V názvu článku je slovo operace, v abstraktu slovo boj.
  U obrázků a tabulek použít tečku na konci věty.
  SIGINT uvést stejně jak v textu, tak v tabulce.
  Překlad názvu AJP-3.4.4 neodpovídá překladu odboru obranné standardizace.
  Upravit slova afghánský typ, rádiový, operace COIN.
  Upozornění. Překlad COIN lze provést jiným způsobem, když se anglické slovo operation přeloží jako činnost. Ta zahrnuje všechno, co se děje ve vyhrazeném prostoru. Operace má stanovený obsah. Protože překlad COIN je používaný, všeobecně známý, není vhodné jej nějakým způsobem upravovat.

  Report

Leave a comment