Authors:
Doktrinální publikace, které byly zmíněny v minulém čísle ale i další, jsou základem pro velitele, aby při plánování a vedení operací mohl rozpoznat možnou kulminaci a stanovil způsoby, jak ji oddálit. Historie je však důkazem, že prvním výstřelem se původní plány mění. Přesto existuje řada faktorů či indicií, které operačnímu veliteli mohou poskytnout radu, jak příchod nebo dosažení kulminačního bodu rozpozná.

Additional Info

  • volume 2009
  • issue 2
  • state Recenzované / Reviewed
  • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Theory and Doctrines
Friday, 30 January 2009 00:00

Teorie kulminačního bodu - 1. část

Authors:
Cílem tohoto článku je poskytnout čitateli základní informace související s objasněním koncepce kulminačního bodu, navést jej správným směrem k jejímu pochopení a správnému výkladu. Koncepce kulminačního bodu je pojednávána ve třech základních částech, kdy je objasněno Clausewitzovo pojetí, dále je popsána teorie kulminačního bodu podle některých doktrinálních publikací a na závěr jsou objasněny všeobecné souvislosti, dokreslující základní pochopení této koncepce.

Additional Info

  • volume 2009
  • issue 1
  • state Recenzované / Reviewed
  • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Theory and Doctrines