Authors: , , ,
Článek se zabývá vznikem dělostřelectva u československých legií v Rusku. S využitím informací čerpaných z dobových pramenů a knih ze 30. let minulého století prezentuje základní mezníky, jež byly u zrodu této významné části československých legií.

Additional Info

  • volume 2024
  • issue 2
  • state Nerecenzované / Nonreviewed
  • article type Ostatní / Other
Published in Other
Wednesday, 03 September 2014 14:06

Slavné československé legie

Authors:
Československé legie byly zahraničním revolučním vojskem vzniklým za první světové války, bez nichž by nebylo samostatného demokratického československého státu. Bez zahraničního politického, diplomatického a vojenského odboje Národní rady československé, vedené prof. dr. Tomášem Garriquem Masarykem, doc. dr. Edvardem Benešem a generálem dr. Milanem Rastislavem Štefánikem, nebylo by československých legií. Legionáři v drtivé většině zachovali věrnost v nejtěžších chvílích českého a slovenského národa za druhé světové války, i po válce. Národ od února 1948, reprezentovaný především Komunistickou stranou Československa, ale nezachoval věrnost jim.

Additional Info

  • volume 2014
  • issue 3
  • state Nerecenzované / Nonreviewed
  • article type Ostatní / Other
Published in Other