Thursday, 07 December 2017 08:38

Brány jazykům otevřené (2)

Authors:
Podpisem Boloňské deklarace v r. 1999 se čelní představitelé 29 evropských zemí zavázali vybudovat evropský prostor vysokoškolského vzdělávání, který by umožnil studovat a pracovat v cizích zemích. Existující mobilita napříč Evropou podporuje mnohojazyčnost a napomáhá lépe pochopit a respektovat tradice evropské jazykové rozmanitosti. V rámci internacionalizace je na vysokých školách pozornost zaměřena na mobilitu studentů, což vede ke snahám vyučovat studijní programy v anglickém jazyce. Internacionalizace se tak vlastně stává kontraproduktivní, neboť je omezována nabídka studia dalších cizích jazyků. Prezentované údaje o výuce jazyků v ČR, o nichž pojednává tento článek, byly získány dotazníkovým šetřením na jazykových pracovištích v textu uváděných fakult v lednu a únoru 2011. Pozornost je věnována výuce ruského jazyka na Univerzitě obrany.

Additional Info

 • volume 2012
 • issue 1
 • state Nerecenzované / Nonreviewed
 • article type Ostatní / Other
Published in Education and Training
Authors:
Primárním cílem předkládaného výzkumu bylo zjistit úspěšnost při jazykové zkoušce STANAG 6001 u civilních studentů, kteří jsou potenciálními uchazeči o práci v armádě nebo budoucími studenty Univerzity obrany, a na jejím základě provést odhad jejich vstupních jazykových dovedností. Procento úspěšných výkonů při testování dovedností poslech s porozuměním, ústní projev, čtení s porozuměním a písemný projev v r. 2008 je ve srovnání s r. 2006 výrazně vyšší. Autoři se domnívají, že k tomu přispěla účast studentů na řadě zahraničních projektů, a také vysoký standard školy. Výsledky jsou zobraceny v několika tabulkách a grafech.

Additional Info

 • volume 2012
 • issue 3
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Vědecký / Research
Published in Education and Training
Authors:
Moderní armáda by měla být schopna chránit životní prostředí v průběhu provádění operací zahrnutím ochrany životního prostředí do plánovacího a rozhodovacího procesu. Má chránit životní prostředí nejen v prostoru základen, ve výcvikových prostorech, ale nově i v celém operačním prostoru působení ozbrojených sil. O způsobech řešení oblasti environmentální bezpečnosti a tzv. risk managementu při předcházení vzniku nevratných škod na přírodních, kulturních a historických památkách pojednává tato studie.

Additional Info

 • volume 2013
 • issue 1
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Support and Assistance
Authors:
The higher levels of STANAG 6001 examinations assume the knowledge of English life and institutions, i.e. the country of tested language. Without knowing cultural context, complementary to everyday life, some misunderstandings might come into existence. Some English words have become established in Czech (revolver, tank, tanker, tram, jam, safe), whereas others are still being adapted. A particular role in this process is ascribed to military community. The following text makes therefore some enquiries into English words of Czech origins or with Czech background, both military and civil ones, in the past or still in use.

Additional Info

 • volume 2013
 • issue 2
 • state Nerecenzované / Nonreviewed
 • article type Ostatní / Other
Published in Other
Authors: , ,
In course of action, modern forces ought to be capable to safe living surroundings by the implementation of environmental protection into military planning and decision-making process. Traditionally it protects not only a location around military bases, training areas, but also in all operational area of deployed armed forces. This study therefore deals with methods of environmental protection and the so-called risk management to prevent damages that can't be remediated, both in the field of natural, cultural or historic sights and relicts.

Additional Info

 • volume 2013
 • issue 1
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Support and Assistance
Authors: ,
The primary purpose of this research was to determine the successfulness in language examinations set by STANAG 6001 among future servicemen and prospective officer candidates. In comparison with 2006 their common knowledge was significantly higher. The authors assume they acquire better English capabilities as a result of participation in foreign study projects and increasing level of schools. The results are presented in several tablets and graphs.

Additional Info

 • volume 2012
 • issue 3
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Vědecký / Research
Published in Education and Training
Authors:
The conversion of military ranks poses an enormous difficulty due to great differences in hierarchical structures between different national armies. This article written by the Director of Defence Language Institute Vyškov will give a short overview of most common troubles. The problem here is that national armies mostly represent national cultures as well. Translations of titles of high-rank military personnel are not too complicated. More problematic is finding equivalents for less-known, more specific ranks or those of other national Armed Forces. NATO has agreed upon a common standard for their translation, the norm STANAG 2116, based on NATO codes representing levels of ranks according to their duties, responsibilities, and career requirements.

Additional Info

 • volume 2012
 • issue 3
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Přehledový / Peer-reviewed
Published in Other
Authors: ,
The article reflects contemporary issues in the field of language teaching. The University of Defence tries to react flexibly to new situations in the educational process in the European society. Its task is to enhance professional competences of its students and prepare them for their future career in the multilingual globalized environment. The authors, who are language teachers at the University of Defence, describe the procedure of creating an instructional material for their courses of Russian language. The lessons of their textbook have been designed to improve speaking and writing skills in Russian and thus to prepare students for the departmental exam NATO - STANAG 6001.

Additional Info

 • volume 2012
 • issue 1
 • state Nerecenzované / Nonreviewed
 • article type Ostatní / Other
Published in Education and Training
Authors:
The most frequent word in language preparation is successfulness. This term could be quantified, defined, examined from the point of growth or rating decrease. Our language preparation sticks to Defence Minister Order No 1/2007 (effective from September 2010) on language training. It abolished integrated language courses, teaching units for SLP 1, 2 were decreased. The author examines the situation before and after the publication of the said order and provides possible explanations of the current state, showing slow descent. He supports his explanations with empirical data gathered in foregoing years, through surveys, statistical analyses of test results, in-class observations, and oral feedback from course learners.

Additional Info

 • volume 2011
 • issue 3
 • state Nerecenzované / Nonreviewed
 • article type Ostatní / Other
Published in Education and Training
Authors: , , , ,
During the past twenty years there have been many substantional changes in the field of language preparation. As more and more military professional take part in military missions abroad, we lay emphasis on language drills, so that military professionals could communicate with members of other armies. For teachers at the Centre of Language Preparation this situation constitutes necessity to find out new ways how to language schooling do more and more effective, how to motive students and learners. The article is accompanied by chart with the appraisal of language skills.

Additional Info

 • volume 2012
 • issue 2
 • state Recenzované / Reviewed
 • article type Vědecký / Research
Published in Education and Training