Redakční rada

Nabídka akcí

Akruální účetnictví v rezortu MO ČR – revoluční pohled na účetní data

Nastává doba, kdy se pro rezort MO ČR stává mimořádně aktuální problematika akruálního účetnictví, neboť ve svém Usnesení z května 2007 vláda České republiky mimo jiné ukládá ministru financí a dalším ministrům v usnesení uvedeným (včetně ministryně obrany) poskytnout součinnost při tvorbě účetnictví státu tak, aby k datu 1. 1. 2010 bylo možno zahájit účtování a vykazování státu na akruálním principu. Článek se proto v první části zaměřuje na charakteristiku akruálního účetního konceptu a stručný přehled jeho vývoje, v druhé části si všímá možných přínosů a rizik spojených s aplikací akruálního účetnictví v oblasti veřejného sektoru.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 1
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Ing. Jana Vodáková, nar. 1965, působí od r. 2004 jako odborná asistentka na katedře ekonomie Fakulty eko-nomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. Po absolutoriu VŠE v Praze v r. 1988 pracovala postupně na pozicích úvěrového pracovníka pro velkou klientelu a analytika ve Státní bance československé a Komerční bance, a.s. V letech 2000 až 2004 pracovala jako odborná asistentka na katedře obchodně finanční Fakulty eko-nomiky obrany státu a logistiky VVŠ PV ve Vyškově, kde v roce 2003 zahájila doktorské studium. Ve své dizertační práci řeší problematiku akruálního účetnictví v účetních jednotkách veřejného sektoru. Ve Vojenských rozhledech
dosud nepublikovala.

31/01/2008

Zanechat komentář