Redakční rada

Nabídka akcí

Adaptace obranné politiky a strategie ČR na nové bezpečnostní hrozby (2)

Příspěvek se zabývá výzvami pro obrannou politiku a strategii ČR a předkládá doporučení pro udržení relevantnosti a dlouhodobé zdrojové udržitelnosti jejích ozbrojených sil. Předkládané návrhy vychází mimo jiné i z průběhu diskuze a výstupů z mezinárodní konference s názvem Obrana a strategie , pořádané Centrem bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně ve dnech 15.–16. června 2015.

Další informace

  • ročník: 2015
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

Ing. Josef Procházka, Ph.D., Ing. Vladimír Karaffa, CSc., PhDr. Libor Frank, Ph.D.

Adaptace obranné politiky a strategie ČR na nové bezpečnostní hrozby

Adaptation of the Czech Republic Defence Policy and Strategy to the New Security Threats

Procházka, Josef, Karaffa, Vladimír, Frank, Libor, Adaptace obranné politiky a strategie ČR na nové bezpečnostní hrozby, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č. 3, s. 8–22, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line), dostupné z www.vojenskerozhledy.cz.


 Celý článek →→

PhDr. Libor FRANK, Ph.D., narozen v roce 1975. Absolvoval Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně (obor politologie), v roce 2006 zde také úspěšně dokončil postgraduální studium. Od roku 1999 vysokoškolský učitel katedry sociálních věd Fakulty velitelské a štábní Vojenské akademie v Brně (nyní Univerzita obrany). Od roku 2000 působí na Ústavu strategických studií, od léta 2001 jako vedoucí Skupiny politických a sociálních studií ÚSS VA (dnes UO). Od září 2008 vykonával funkci vedoucího Oddělení bezpečnostních a obranných studií Ústavu strategických a obranných studií UO (2008) a od ledna 2010 je vedoucím Skupiny bezpečnostních studií Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO. V současnosti přednáší na Univerzitě obrany a Masarykově univerzitě.

07/09/2015

Zanechat komentář