K ústředním otázkám současného vnitroatlantického dialogu (Transatlantické trendy a Slovenská republika)

Od přijetí visegrádské deklarace o spolupráci České a Slovenské federativní republiky, Polské republiky a Maďarské republiky na cestě k evropské integraci se stala ústředním bodem jejich spolupráce při vytváření podmínek pro vstup středoevropských států do NATO a rozšiřování této organizace. Vstup Slovenské republiky do NATO nebyl samozřejmostí a otázka členství v NATO stále do značné míry slovenskou společnost polarizuje. Analýza výzkumů uskutečněných v rámci projektu Transatlantické trendy (Transatlantic Trends) ukazuje klesající podporu NATO ve zkoumaných evropských zemích. Autor příspěvku analyzuje získaná data ve vztahu ke Slovensku a z analyzovaných trendů vyvozuje potřebu zintenzivnit veřejnou diskuzi o smyslu členství v NATO, o problémech jeho transformace, rozšiřování a působení NATO jako významného globálního aktéra mezinárodních vztahů.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

PhDr. Peter Weiss, CSc. (kpt. v zál.), nar. 1952, Filozofická fakulta Univerzity Komenského, obor vzdělávání a výchova dospělých (1975) a obor filozofie (1978). Mj. pracoval ve výboru pro evropskou integraci, zástupce předsedy Národního shromáždění Slovenské republiky, předseda zahraničního výboru NR SR, místopředseda společného parlamentního výboru NR SR a Evropského parlamentu (1998-2002), vedoucí delegace NR SR v Parlamentním shromáždění Rady Evropy (2000-2002), zástupce předsedy shromáždění Rady Evropy (2001-2002). Od r. 2006 přednáší na Fakultě medzinárodních vztahů Ekonomické univerzity v Bratislavě. Je zástupcem předsedy správní rady Slovenské společnosti pro zahraniční politiku v Bratislavě.

10/07/2008

Zanechat komentář