Redakční rada

Nabídka akcí

Některé nástroje bezpečnostní politiky České republiky k zamezení proliferace jaderných a chemických zbraní (2)

Článek se zabývá problematikou vybraných mezinárodních smluv, aktuálních dohod a iniciativ mezinárodní spolupráce v oblasti nešíření jaderných a chemických zbraní, ve kterých je zastoupena Česká republika prostřednictvím specifických orgánů nebo ministerstev. Je zde také rámcově popsán pohled a specifický vojenský přístup. Zapojení MO a AČR do struktur NATO umožňuje ovlivňovat strategické rozhodování v oblasti OPZHN a tím podporovat současné trendy týkající se forenzní analýzy, odběru CBRN vzorků a reakci na nové trendy v oblasti odstraňování následků použití ZHN.

Další informace

  • ročník: 2019
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

{slider Autor a název článku}
Martin Fokt, Antonín Novotný, Pavel Otřísal 

Některé nástroje bezpečnostní politiky České republiky k zamezení proliferace jaderných a chemických zbraní

Some Tools of the Czech Republic Security Policy to Prevent Proliferation of Nuclear and Chemical Weapons


 Celý článek →→

pplk. gšt. Ing. Martin Fokt. Narozen v roce 1968. V roce 1991 ukončil Vojenskou vysokou školu pozemního vojska generála Ludvíka Svobody ve Vyškově, obor vojensko-inženýrský vojenská chemie. V roce 2002 absolvoval praporní velitelský kurz pro důstojníky chemického vojska v USA. Od roku 1991 do roku 2008 působil v různých velitelských a štábních pozicích u jednotek chemického vojska. V letech 2008 až 2011 působil ve strukturách NATO Land Component Command (Force Command) Headquarters v Heidelbergu, Německo. Po návratu ze zahraničí působil v letech 2011 až 2017 na Velitelství brchbo pro ARRC. Od června 2017 zastává funkci Náčelníka štábu 31. pluku radiační, chemické a biologické ochrany v Liberci. V březnu 2019 ukončil studium Kurzu generálního štábu na Univerzitě obrany Brně.

10/09/2019

Zanechat komentář