Vytisknout tuto stránku

Sily rýchlej reakcie – príspevok Severoatlantickej aliancie k medzinárodnej bezpečnosti (2)

Zásadné zmeny v bezpečnostnom prostredí, ktoré nasledovali po odstránení bipolarity sveta, pri-niesli okrem nesporných pozitív aj negatíva, ktoré sa čoraz viac prejavujú v podobe rôznych asy-metrických bezpečnostných hrozbách. Dynamický vývoj a procesy globalizácie, spoločenskej mo-dernizácie, politickej liberalizácie a vedecko-technického rozvoja, ale tiež neriešenie globálnych problémov ľudstva a pretrvávajúca celosvetová hospodárska kríza vygenerovali mnohé negatívne sprievodné javy. Medzi najvýznamnejšie organizácie medzinárodného krízového manažmentu, ktoré sú schopné adekvátne reagovať na vzniknuté krízové situácie a realizovať nevyhnutné opatrenia spolu s Organizáciou spojených národov, Európskou úniou a Organizáciou pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe patrí i Organizácia Severoatlantickej zmluvy (NATO). Pre plnenie úloh medzinárodného krízového manažmentu využíva NATO Sily rýchlej reakcie (NRF - NATO Response Force).

Další informace

  • ročník: 2012
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

plukovník Ing. Radoslav Ivančík, prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
Sily rýchlej reakcie – príspevok Severoatlantickej aliancie k medzinárodnej bezpečnosti

NATO Response Forces: Alliance Contribution to International Security

IVANČÍK, Radoslav, JURČÁK, Vojtěch, Sily rýchlej reakcie – príspevok Severoatlantickej aliancie k medzinárodnej bezpečnosti, Vojenské rozhledy, 2012, roč. 21 (53), č. 3, s. 55–64, ISSN 1210-3292Celý článek →→

Prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc. (plk. v.v.), nar. 1955, VVTŠ Liptovský Mikuláš, plro, plrb Brno. Od r. 1983 pracuje na vojenské vysoké škole v Liptovském Mikuláši, kde mj. vykonával akademické funkce proděkana fakulty, děkana fakulty, prorektora pro vědeckou činnost VA v Liptovském Mikuláš, od r. 2004 funkci prorektora pro vzdělávání. V současnosti je řádným profesorem katedry bezpečnosti a obrany a předsedou odborové komise v uvedeném studijním oboru. Čtyřikrát se zúčastnil bojových střeleb s odpálením bojových raket na polygonu v bývalém SSSR a na polygonu v Polsku. Byl účastníkem desítek konferencí s mezinárodní účastí, publikuje v časopisech s bezpečnostní problematikou v Polsku, na Ukrajině, v Turecku i České republice.

18/06/2012

2 komentáře

FaLang translation system by Faboba