Redakční rada

Nabídka akcí

Summit NATO a energetická bezpečnost (Riga 28.-29. XI. 2006)

Problémy které dominovaly agendě NATO ještě ve druhé polovině 90. let a pak na konci 20. a počátku 21. století, se dnes pohybují zdánlivě na druhé koleji. Jsou stále důležité, ale již nejsou prioritou. Bezpečnost se překvapivě rychle přesunula k jiným tematickým okruhům. S tím souvisí poznatek, že způsob, jak poznat sám sebe a bezpečnostní prostředí, se zatím změnil jen velmi málo. Obtížnějším se stalo chápání hrozeb. Tuto skutečnost potvrdil i summit NATO v Rize. Především měl přinést odpověď na to, zda-li je NATO schopné přenést svou statickou obrannou roli z bezpečnostně stabilního transatlantického světa do oblastí, odkud tomuto světu hrozí nebezpečí.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Prof. PhDr. Vladimír Šefčík , CSc. (plk. v.z.), nar. 1946, Vyššie delostrelecké učilište Martin (1966), VA Bratislava, obor politická ekonomie (1975), CSc. v oboru válečná ekonomie (1978). V r. 1983 byl jmenován docentem pro obor politická ekonomie, v r. 1997 habilitován v oboru ekonomika obrany státu a v tom samém oboru jmenován v r. 2003 profesorem. Od roku 1978 působil na vojenských vysokých školách v Žilině, Vyškově a Bratislavě. Od roku 2003 pracuje v civilním vysokém školství. V současnosti je ředitelem Ústavu bezpečnosti a řízení technologických rizik na Fakultě technologické ve Zlíně. Ve vědecké práci se zabývá problematikou ekonomického zabezpečení obrany. Podílel se na položení základů a rozvoji teorie ekonomiky obrany a ekonomické teorie NATO v ČR, odborník v oblasti ekonomiky bezpečnosti a krizového managementu. Jeho publikační činnost obsahuje 30 vědeckých prací v ČR a zahraničí, příspěvky v odborných periodikách, sbornících, na konferencích a seminářích, učebnice a učební texty.

09/12/2007

Zanechat komentář