Redakční rada

Nabídka akcí

Aktuální problémy bezpečnosti a Česká republika

Soudobá industriální civilizace, jež možná dosahuje jednoho ze svých vrcholů právě na rozhraní 20. a 21. století, přinesla nejen materiální blahobyt části světa a zásadní kvalitativní rozšíření schopností a možností lidstva, ale i celou řadu globálních problémů negativně ovlivňujících životní prostředí člověka. Jedná se nejen o problémy související se zabezpečením zdrojů. Pokud k tomu ještě připočteme důsledky stále více se prohlubujícího procesu globalizace, jakými mohou být především přemístění těžiště světové ekonomiky, prohlubující se propast mezi „bohatým Severem a stále chudším Jihem", celosvětové šíření buď nově objevených chorob, nebo tradičních chorob pokládaných již za vymýcené, je jasné, že bezpečnost současného světa je ohrožena více než kdykoliv předtím. Vstupem České republiky do NATO a EU se nám nejenom otevřel prostor pro možnost žít budoucnost v míru, ale současně nás to zavazuje se aktivně na procesu výstavby takto chápané bezpečnosti podílet.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Pplk. Bc. Štefan Živčák, nar. 1965, VPA KG Bratislava, v r. 2007 zakončil bakalářské studium na VŠPSV v Kolíně. Od r. 1991 vykonával základní a střední velitelské a štábní funkce u vojenského záchranného útvaru v Kutné Hoře, má bohaté zkušenosti s řízením vojenských jednotek nasazovaných v krizových situacích. V roce 1999 se v USA účastnil brigádního cvičení 3. brigády 49. obrněné divize Národní gardy Texas, jejíž je čestným příslušníkem. 2001-2002 působil při vojenské mírové misi SFOR II v jednotce CIMIC, během jednání summitu NATO v Praze (2002) velel vojensko-policejnímu pořádkovému uskupení při ochraně pražského Kongresového centra. Od r. 2003 pracuje na odd. služby vojsk a právní podpory SRDS-OS MO. Dlouhodobě se zabývá problematikou bezpečnosti v procesu globalizace.

26/01/2007

Zanechat komentář