Redakční rada

Nabídka akcí

Bezpečnostní prostředí do r. 2025 podle NATO (Bi-Sc Future Security Environment Study)

V březnu 2007 vydalo alianční Strategické velitelství pro transformaci (ACT - Allied Command Transformation) studii „Future Security Environment (FSE)", která popisuje, jak by mohlo nejpravděpodobněji vypadat bezpečnostní prostředí ve světě do roku 2025. Na základě tohoto dokumentu pak mezinárodní vojenský štáb NATO vyvodí důsledky pro budoucí plánování sil Aliance. Následující příspěvek přináší hlavní teze studie FSE a tematicky navazuje na stať „Strategická vize transformace NATO", uveřejněnou ve VR 1/2005, kterou svým způsobem aktualizuje. Cílem článku je seznámit odbornou vojenskou veřejnost s tím, jaké budou podle NATO hlavní rysy světové bezpečnosti ve střednědobé perspektivě.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: 3
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Mgr. Jan Vlkovský, nar. 1975, vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, obor politologie - evropská studia (2000), stipendijní studium na Miami University v USA (1997). Po ukončení studií absolvoval Diplomatickou akademii MZV ČR (2001), v jejímž průběhu působil jako nižší diplomat na zastupitelském úřadě ČR v Bělehradě, posléze na odborech bezpečnostní politiky a jihovýchodní Evropy MZV ČR. V letech 2003-2006 pracoval jako třetí tajemník na stálé delegaci ČR při NATO a zabýval se primárně bezpečnostní agendou Balkánu. Nyní působí na Správě doktrín ve Vyškově, Ředitelství výcviku a doktrín AČR.

09/12/2007

Zanechat komentář