Redakční rada

Nabídka akcí

Kyberprostor jako „pátá doména"? (2)

Cílem článku je představit aktuální diskuzi o kyberprostoru jako nové, páté válečné doméně. Čtenář je seznámen s konceptem kyberprostoru, jeho současným uchopením v především amerických doktrínách a vojenské teorii. Kontextuálně je zmíněna i funkce armády a specificky vymezení možností české armády. Diskutována je podoba kyberprostoru a jeho charakteristiky v kontextu vedení vojenských operací. Představeny jsou argumenty zastánců myšlenky kyberprostoru jako válečné domény i kritika tohoto pojetí. V závěru jsou argumenty obou stran shrnuty a zhodnoceny a to i s přihlédnutím k roli a možnostem ozbrojených sil.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 4
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

Mgr. Martin Bastl, Ph.D., Zuzana Gruberová
Kyberprostor jako „pátá doména"?
Cyberspace as a "Fifth Domain"?

BASTL, Martin, Gruberová, Zuzana, Kyberprostor jako „pátá doména"?, Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 4, s. 10-21, ISSN 1210-3292, dostupné z www.vojenskerozhledy.cz


 Celý článek →→

Zuzana Gruberová, nar. 1992, je studentkou bezpečnostních a strategických studií a mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně a členkou studentské sekce Centra pro bezpečnostní a strategická studia (CBSS). Zabývá se moderními způsoby vedení války, včetně možností využití neletálních prostředků a kybernetického boje. Publikuje v rámci studentského serveru sekuritaci.cz (http://www.sekuritaci.cz/neletalni-zbrane-most-mezi-diplomacii-a-valkou), kam píše mj. novinky z euroatlantického prostoru.

21/11/2013

Zanechat komentář