Redakční rada

Nabídka akcí

Strategické důsledky změny klimatu

Dne 17. dubna 2007 Rada bezpečnosti OSN jednala o politických a bezpečnostních důsledcích změny klimatu, tj. o geofyzikálním fenoménu velmi vzdáleném od tradičních témat mezinárodní bezpečnosti. Skeptikové označili jednání za neodůvodněné odchýlení od naléhavějších problémů a tvrdili, že změna klimatu má být přenechána klimatologům. Jejich názor však nesdílí stále větší počet vlivných politiků a odborníků, kteří jsou přesvědčeni, že nezmírnění změny klimatu bude mít vážné důsledky pro globální bezpečnost.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Mgr. Ing. Jitka Janová, PhD., nar. 1979, v roce 2002 ukončila magisterské studium odborné fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně, v roce 2004 ukončila magisterské studium podnikové ekonomiky a managementu na Podnikohospodářské fakultě VŠE v Praze, v roce 2006 ukončila doktorské studium teoretické fyziky a astrofyziky na PřF MU v Brně. 2006-2008 pracovala jako odborná asistentka skupiny ekonomické teorie katedry ekonomie FEM UO v Brně, v současnosti odborná asistentka na Ústavu statistiky a operačního výzkumu Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně, zabývá se aplikacemi matematiky v ekonomických a technických disciplínách.

21/11/2008

Zanechat komentář