Redakční rada

Nabídka akcí

Bojové dávky potravin pro tropické oblasti a jejich nutriční význam (2)

V příspěvku jsou specifikovány bojové dávky potravin vyvinuté speciálně pro stravování vojáků v tropických oblastech (dále BDP T). Složení a užitná hodnota potravin použitá do těchto dávek je odlišná od dříve již zavedených bojových dávek potravin. Při jejich sestavování bylo nutno respektovat specifické požadavky na jednotlivé potravinové komponenty, zejména s ohledem na podmínky skladování, použití potravin s dlouhou dobou minimální trvanlivosti (DMT) při extremně vysokých teplotách, sníženou hmotnost použitých potravin a zajištění odpovídajícího pitného režimu. Vývoj BDP T prováděla společnost MEDIAP Slušovice, která vyvinula celkem sedm variant těchto dávek. Kontrolu jejich nutričních hodnot a senzorické hodnocení po skladovacím testu provedeném za modifikovaných teplot po termostatové zkoušce, která odpovídá tropické teplotě, provedl panel hodnotitelů v laboratoři Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Další informace

  • ročník: 2015
  • číslo: 4
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D., Prof. Ing. Ignác Hoza, Dr.Sc., MUDr. Pavel Budínský, Ph.D, Ing. Luděk Novák, Daniel Benda

Bojové dávky potravin pro tropické oblasti a jejich nutriční význam

Combat Rations For Tropical Regions And Their Nutritional Value


 Celý článek →→

Prof. ing. Ignác Hoza, CSc., dr.h.c. (plk.v.v.), v letech 1968–1992 pedagog na VA Brno, VVŠ TTZ Žilina, VVŠ PV Vyškov, 1992–1995 ředitel odboru vojenských škol a vědy MO ČR, 1997–2003 profesor a rektor VVŠ PV, 2003–2011 ředitel ústavu, děkan FT UTB a rektor UTB ve Zlíně, 2011 dosud rektor VŠOH v Brně. Publikuje v oblasti bezpečnostní politiky, spoluautor výcvikových trenažerů pro přípravu paradesantních a protiteroristických jednotek.

01/12/2015

Zanechat komentář