Redakční rada

Nabídka akcí

Bojové dávky potravin pro tropické oblasti a jejich nutriční význam (3)

V příspěvku jsou specifikovány bojové dávky potravin vyvinuté speciálně pro stravování vojáků v tropických oblastech (dále BDP T). Složení a užitná hodnota potravin použitá do těchto dávek je odlišná od dříve již zavedených bojových dávek potravin. Při jejich sestavování bylo nutno respektovat specifické požadavky na jednotlivé potravinové komponenty, zejména s ohledem na podmínky skladování, použití potravin s dlouhou dobou minimální trvanlivosti (DMT) při extremně vysokých teplotách, sníženou hmotnost použitých potravin a zajištění odpovídajícího pitného režimu. Vývoj BDP T prováděla společnost MEDIAP Slušovice, která vyvinula celkem sedm variant těchto dávek. Kontrolu jejich nutričních hodnot a senzorické hodnocení po skladovacím testu provedeném za modifikovaných teplot po termostatové zkoušce, která odpovídá tropické teplotě, provedl panel hodnotitelů v laboratoři Vysoké školy obchodní a hotelové v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.

Další informace

  • ročník: 2015
  • číslo: 4
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

 

doc. Ing. Jan Hrabě, Ph.D., Prof. Ing. Ignác Hoza, Dr.Sc., MUDr. Pavel Budínský, Ph.D, Ing. Luděk Novák, Daniel Benda

Bojové dávky potravin pro tropické oblasti a jejich nutriční význam

Combat Rations For Tropical Regions And Their Nutritional Value

Hrabě, Jan, a kol., Bojové dávky potravin pro tropické oblasti a jejich nutriční význam, Vojenské rozhledy, 2015, roč. 24 (56), č.4, s.47–57, ISSN 1210-3292 (tištěná verze), ISSN 2336-2995 (on-line). Dostupné z: www.vojenskerozhledy.cz

 


 Celý článek →→

Benda Daniel, od roku 2004 profesionální voják u vojenského útvaru v Opavě na rotě logistiky. V roce 2005 převelen k útvaru v Přáslavicích, kde působí dodnes. Během vojenské kariéry doplnil o středoškolské vzdělání ukončené maturitnízkouškou. V současné době studuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, Fakultě technologické, obor Technologie potravin a řízení v gastronomii. Vzhledem ke své vojenské profesi a studiu na vysoké škole se zabývá problematikou proviantního zabezpečení.

01/12/2015

Zanechat komentář