Redakční rada

Nabídka akcí

Logistická podpora při zajištění stravování v krizové situaci (2)

V článku je představena případová studie systému logistické podpory pro město Kyjov, která vyžaduje evakuaci obyvatelstva, zajištění nouzového ubytování a stravování zasahujících osob integrovaného záchranného sboru a evakuovaných osob. Výsledkem studie je návrh aktualizace krizového plánu Kyjova.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 4
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Ing., Bc. Eva Lukášková, Ph.D., Ing., Bc. Helena Velichová, Ph.D.
Logistická podpora při zajištění stravování v krizové situaci

Logistic Support and Sustenance in Crisis Situations

LUKÁŠKOVÁ, Eva, Logistická podpora při zajištění stravování v krizové situaci,  Vojenské rozhledy, 2013, roč. 22 (54), č. 4, s. 201–209, ISSN 1210-3292


 Celý článek →→

Ing. Bc. Helena Velichová, Ph.D., nar. 1974, VVŠ PV Vyškov, Fakulta ekonomiky obrany státu, obor ekonomika a hygiena výživy, od r. 2002 nositelka titulu Ph.D. v oboru ekonomika a hygiena výživy. 2001-2003 odborný asistent na katedře ekonomiky a hygieny výživy VVŠ PV ve Vyškově, od r. 2003 odborný asistent na Ústavu potravinářského inženýrství Fakulta technologická Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Byla spoluřešitelkou projektu „Stanovení kontaminujících a aditivních látek v potravinách" (1997-1999). Zabývá se problematikou ekonomiky výživy a bezpečnosti potravin z hlediska jejich zdravotní nezávadnosti.

21/11/2013

Zanechat komentář