Redakční rada

Nabídka akcí

Optimalizace dislokace výdejen součástek naturálního odívání AČR (2)

Článek představuje čtyři možné varianty dislokace výdejen součástek naturálního odívání v resortu obrany, vzhledem k současně dislokovaným vojenským útvarům a zařízením. Hodnotí dojezdovou vzdálenost k těmto výdejnám a vliv jejich dislokace na celkové provozní náklady a na hodnotu stavu rezerv služební stejnokrojové blůzy pro muže. Na základě uvedených parametrů je stanoven zjednodušený model a k provedení výpočtu je použita lokalizační úloha, která se zabývá volbou umístění středisek, zpravidla ve vztahu k rozmístění zákazníků. Analýzou jednotlivých variant a jejich následným srovnáním je navržena optimální dislokace středisek. Ve výpočtu vzdálenosti je určena hodnota na základě znalosti souřadnic lokalizovaných objektů a obsluhovaných míst. V závěrečné části je pomocí vícekriteriálního hodnocení variant vybrána nejvhodnější varianta při zajištění distribuce vojenských součástek v Armádě České republiky.

Další informace

  • ročník: 2016
  • číslo: 1
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Vědecký / Research

por. Ing. Tatiana Macháčová, Ing. Michal Zelenák

Optimalizace dislokace výdejen součástek naturálního odívání AČR
Optimization dislocation of military distribution point of accoutrements in the Czech Armed Forces


Celý článek →→

por. Ing. Tatiana Macháčová, nar. 1990. V letech 2009–2014 studovala na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně, obor Ekonomika obrany státu. V roce 2014 ukončila navazující magisterské studium modul služby logistiky. V současnosti pracuje jako starší důstojník skupiny logistického zabezpečení personálu a nemovité infrastruktury u 261. střediska řízení a uvědomování.

16/02/2016

Zanechat komentář