Redakční rada

Nabídka akcí

Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1 (2)

Analýzy datových souborů užitím metod exploratorní, zejména induktivní statistiky je v dnešní době nedílnou součástí řady oblastí lidské činnosti. Článek se věnuje problematice statistického zpracování dat pomocí nástroje STAT1, který pracuje pod Microsoft Office Excel. Je podáno vysvětlení, uveden zdroj a provedeno srovnání zmíněné aplikace s alternativními softwarovými produkty. Součástí příspěvku je ukázka praktického použití STAT1 při řešení reálných úloh.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D., RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D., RNDr. Oldřich Kříž
Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1
Statistical Data Processing in STAT1 Application


 Celý článek →→

RNDr. Oldřich Kříž, nar. 1945, Přírodovědecká fakulta Palackého univerzity v Olomouci. V r. 1993 absolvoval specializované studium statistiky na Fakultě informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze a v r. 1997 licenční studium počítačové zpracování dat při kontrole a řízení jakosti na Fakultě chemicko-technologické Pardubické univerzity. Od roku 1973 působí ve vojenském školství. Na katedře ekonometrie Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně je od r. 2004. Ve výzkumné oblasti řešil úkoly v souvislosti s distančním vzděláváním statistiky a podílel se na řešení projektů v oblasti senzorické analýzy potravin. Publikoval v domácích i zahraničních časopisech. Je autorem a spoluautorem řady didaktických titulů. V současné době spolupracuje s katedrou externě.

22/07/2013

 

Zanechat komentář