Redakční rada

Nabídka akcí

Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1 (3)

Analýzy datových souborů užitím metod exploratorní, zejména induktivní statistiky je v dnešní době nedílnou součástí řady oblastí lidské činnosti. Článek se věnuje problematice statistického zpracování dat pomocí nástroje STAT1, který pracuje pod Microsoft Office Excel. Je podáno vysvětlení, uveden zdroj a provedeno srovnání zmíněné aplikace s alternativními softwarovými produkty. Součástí příspěvku je ukázka praktického použití STAT1 při řešení reálných úloh.

Další informace

  • ročník: 2013
  • číslo: 3
  • stav: Recenzované / Reviewed
  • typ článku: Přehledový / Peer-reviewed

 

Mgr. Jiří Neubauer, Ph.D., RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D., RNDr. Oldřich Kříž
Statistické zpracování dat v aplikaci STAT1
Statistical Data Processing in STAT1 Application


 Celý článek →→

RNDr. Marek Sedlačík, Ph.D., nar. 1975, Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity v Brně, 2004-2010 odborný asistent a 2010-2012 pověřený vedoucí katedry ekonometrie na Fakultě ekonomiky a managementu, UO v Brně. Od r. 2008 absolvoval odborné stáže postupně na Institute of Statistics, Graz University of Technology, Graz, Rakousko, na Department of Statistics, Faculty of Science, University of Malta, Malta, a na National University of Public Service, Budapest, Maďarsko. Věnuje se problematice mnohorozměrných statistických metod se zaměřením na klasifikační techniky. Garantuje a vede výuku v rámci své specializace. Podílí se na řešení vědeckých projektů, publikuje v domácích i zahraničních časopisech.

22/07/2013

Zanechat komentář