Redakční rada

Nabídka akcí

Slovo předsedy redakční rady

 

Další informace

 • ročník: 2020
 • číslo: 1
 • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
 • typ článku: Ostatní / Other

 

Vážení čtenáři,

tento rok si náš časopis připomíná sté výročí svého trvání. V oblasti bezpečnosti a obrany existuje mnoho akademických časopisů, ale žádný z nich nemá tak úžasnou historii jako právě Vojenské rozhledy. Navíc, svým zaměřením zaplňuje mezeru v oblastech, které se bezprostředně dotýkají otázek bezpečnosti a obrany a jejich implikací do vojenství. Vojenské rozhledy, jako odborný časopis československé a posléze české armády, významně obohacuje a rozšiřuje nejen obecný přehled, ale i rozsah intelektuálního myšlení tisíců vojenských velitelů, příslušníků ozbrojených sil a zájem dalších skupin čtenářů o dění ve vojenství. Již od počátku svého vzniku časopis vždy sloužil jako základ pro výměnu názorů na vojenské záležitosti, vzájemně prolínal a propojoval akademickou a praktickou sféru. Snahou bylo dostatečně pokrýt téměř vše, co zasluhovalo pozornost a vybízelo ke kritické reflexi na dění v ozbrojených silách, v armádě a často i ve společnosti.

Těmito úvodními slovy a tímto číslem je naznačen vstup do další epochy časopisu. Na základě doporučení redakční rady bude redakce vybírat a v každém dalším čísle časopisu publikovat příspěvky ve formě „Otiskli jsme před 100 lety“. Je bez diskusí, že svět, myšlení lidí, technologie, způsoby přípravy a použití vojsk se za tak dlouhou dobu radikálně a nezvratně změnili. Přesto nepochybuji, že i v současné době lze v historických článcích nalézt mnoho zajímavého, historicky cenného a snad i poučného. Zejména způsob, jakým autoři přemýšleli, co vnímali a považovali za významné a potřebné.

Je zcela příznačné, že v prvním čísle časopisu Vojenské rozhledy v roce 1920 se redakce ohlíží zpět, na nedávno ukončenou nejkrvavější válečnou řež v tehdejší historii lidstva, zdůrazňuje existenci nového státu a vlastní národní armády, jako jeho podstatné součásti, ke které se nelze chovat lhostejně. Z konstatování, že zdatná armáda je první podmínkou bezpečnosti státu, vychází zároveň i „nutnost pro generální štáb, všechny důstojníky a další, jež pracují na vývoji armády, být informováni o všech nových věcech svého oboru, jakož i o všem tom, co zůstalo za války skryto. Dalšími slovy pak redakce zdůrazňuje povinnost i možnost všech výše jmenovaných přispívat k vytříbení názorů o věcech sporných, podávat vhodné návrhy ze své praxe a ze svého bádání. Jak je dále zdůrazněno, „za tím cílem zakládáme vojenský časopis, první český vojenský vědecký časopis: „Vojenské Rozhledy“. Mají sloužiti k tomu, aby šířily vědu vojenskou, objektivně a bez tendencí politických a jiných; aby vychovávaly a poučovaly naše důstojníky i širší kruhy veřejnosti, které o vědy vojenské mají zájem.“

Jsem přesvědčen, že význam těchto slov je v širších souvislostech poplatný i současné době, protože v nich jsou ukryty podstata, poslání a význam časopisu.

Dovolte mi, abych poděkoval vám všem, bývalým i současným členům redakční rady, ale především našim přispěvatelům, recenzentům a čtenářům, kteří vytváří profesionální vojenský časopis, na který jsme hrdí. Vaše příspěvky tvoří důležitou debatu o válce a prostředí pro výměnu názorů o strategii, doktríně, technologiích, operačním umění či taktice. Z vaši tvorby poznáváme obrovskou hodnotu sdílených myšlenek, získaných zkušeností, invence a nápadů.

 

                                                                                                                            Předseda redakční rady

                                                                                                                            Ing. Ján Spišák, Ph.D.

Ing. Ján Spišák, Ph.D. (plk. gšt. v. v.), narozen 1958. Je absolventem vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově (1983), brigádního velitelského kurzu (2001) a kurzu generálního štábu v Brně (2007). V letech 1995 – 2016 působil na velitelských, štábních a pedagogických funkcích u útvarů pozemních sil do stupně divize, Ředitelství výcviku a doktrín a Univerzitě obrany. V současné době pracuje jako vedoucí oddělení vojensko-strategických studií na Centru bezpečnostních a vojensko-strategických studií. Zabývá se problematikou vojenského umění, scénářů použití sil a tvorbou vojenských koncepcí. Je autorem a spoluautorem několika monografií a řady odborných článků v domácích i zahraničních časopisech.

 

17/10/2022

 

1 komentář

 • Odkaz Komentáře 7. 4. 2020 12:59 napsal(a) Karel Kozák

  Str. 3 Slovo předsedy redakční rady
  Spišák Ján

  Krátký článek v českém jazyce obsahuje vyhodnocení práce přispívatelů, vědeckých pracovníků a ostatních, kteří se na tvorbě časopisu podílejí, nastínil záměry do budoucna, zdůraznil angažovanost článků v oblasti bezpečnosti a obrany. Dále upozornil na místo a úlohu časopisu v historii i současnosti AČR. Mimo jiné uvedl, že AČR v rámci povinností v NATO, EU působí v různých oblastech světa, za různých podmínek. K tomu by měla být zaměřena i vědecká práce.
  Připomínky, názorové rozdíly. Časopisy vydané v tomto roce by měly mít nějaké označení vzhledem k výročí. Zvlášť mimořádné číslo, zvlášť ostatní vydání. Výběr a řazení článků nepovažuji za vhodné, mělo by více brát v úvahu výročí založení časopisu. Vzor
  Úvodní slovo předsedy RR.
  Použití čs armády k obraně ČSR.
  Americké vojenské doktríny nové generace.
  Válčení a jeho podoby.
  Vzpomínka na p. L. Dobrovského.
  Vzhledem k tomu, že se jedná o první číslo v roce 2020, mohly se řešit i jiné otázky. Místo pro článek by mohlo být označeno Organizační pokyny.
  Grafická úprava. Titulní stránka obalu by mohla mít grafické označení, že rok 2020 je výročím. Stejnou úpravu by mohla mít ostatní vydání v tomto roce. Pokud bude mimořádné číslo, mělo by mít odlišnou úpravu.
  Zařazení samostatného článku o T. G. Masarykovi sem nepatří. To není článek jen o armádě, ale více se týká textových dokumentů.
  Článek má pracovní charakter, je napsán srozumitelně, přehledně upraven. Je to vhodný dokument pro práci redakční rady.

  Nahlásit

Zanechat komentář