Budoucí úkoly ozbrojených sil České republiky

Autor článku se zamýšlí nad možnými změnami v poslání a úkolech Armády České republiky, které dedukuje z dlouhodobých trendů vývoje bezpečnostního prostředí. Předkládané teze vycházejí z předpokladu dominující role USA ve světě, i když existují názory, že realizace tzv. preemptivní strategie Spojené státy oslabuje jak finančně, tak pokud jde o lidské zdroje, což by zpětně mohlo jejich vedoucí roli ve světě ohrozit. Funkčnost či nefunkčnost preemptivní strategie je tématem na samostatný článek, právě tak jako aktuální novinová témata, jako např. jednostranné vyhlášení nezávislosti Kosova. Kosovo je sice problém, ale v dlouhodobém výhledu je jeho význam marginální. Mimo rámec úvah o jsou i možné vnitřní komplikace, např. nesouhlas části obyvatelstva s expedičním charakterem čs. ozbrojených sil či nákupem nových zbraňových systémů. Rozbor této problematiky patří spíše do oblasti vnitropolitických analýz.

Další informace

  • ročník: 2008
  • číslo: 2
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Ing. Josef Procházka, Ph.D., narozen 1966. V roce 1990 absolvoval Vojenskou akademii Antonína Zápotockého v Brně. V období 1990 – 96 praxe u vojsk v oblasti technického a automobilního zabezpečení. V letech 1996 – 1999 vykonával štábní funkce na GŠ a MO v oblasti logistiky a akvizice. V letech 2000 – 2007 působil na Ústavu strategických studiích Univerzity obrany v Brně. Od roku 2007 do roku 2011 zastával řídící funkce na Sekci obranné politiky a strategie Ministerstva obrany. V letech 2011 – 2014 vykonával pozici obranného poradce stálého zastoupení ČR při NATO – zdroje a vyzbrojování. V současné době je zástupcem ředitele Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií Univerzity obrany v Brně. Vojenskou kariéru ukončil v roce 2007. V roce 2005 absolvoval doktorský studijní program Univerzity obrany v Brně v programu řízení obrany státu. V letech 1999 a 2004 působil v misích SFOR a EUFOR na území Bosny a Hercegoviny. V letech 1995, 2002 a 2008 absolvoval studijní pobyty v zahraničí v oblasti logistiky, řízení zdrojů a bezpečnostní politiky. V roce 2005 ukončil kurz Generálního štábu na Univerzitě obrany v Brně. Přednáší a publikuje v oblasti obranné politiky, řízení obrany a obranného plánování, logistiky a vyzbrojování.

21/03/2019

Zanechat komentář