Redakční rada

Nabídka akcí

Controlling stále živý (Předpoklady pro úspěšné zavedení systému controllingu)

Tento článek se zabývá controllingem a jeho významem pro management organizace. Popisuje vztah controllingu a účetnictví v organizaci (instituci). Definuje kroky transformace účetnictví na manažerské účetnictví tak, aby co nejlépe vyhovovalo systému controllingu a controlling je mohl co nejvíce využívat. V závěru článku je věnována pozornost účetnictví nákladů a výkonů, především jeho soustředění se na budoucnost.

Další informace

  • ročník: 2007
  • číslo: Mimořádné číslo
  • stav: Nerecenzované / Nonreviewed
  • typ článku: Ostatní / Other

 Článek si můžete stáhnout ve formátu PDF.

Npor. Ing. Blanka Jiráňová, nar. 1978, VVŠ PV Vyškov, ukončeno v r. 2003, v témže roce nastoupila na doktorandské studium v oboru ekonomika obrany státu na Fakultu ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně. V letech 2004 až 2006 absolvovala zahraniční stáže na Spolkové akademii vojenské správy a techniky, jež slouží jako školicí středisko pro pracovníky controllingových oddělení v Bw. V současné době pracuje jako asistent na výše jmenované univerzitě a zpracovává dizertační práci na téma „Místo a úloha controllingu v ekonomickém systému řízení zdrojů v Bundeswehru".

01/09/2007

Zanechat komentář